Jämför koffeinhalten i te med andra drycker.

Posted by Ehsan Noroozi on 17th Feb 2020

Koffeinfritt te - Allt du behöver veta på ett och samma ställe

Koffein är heligt för vissa. Många av oss njuter av en daglig pick-up, till exempel en nybryggd kopp kaffe, en iskall energidriyk, en varm kopp te eller något annat som innehåller en vanlig ingrediens: koffein.

Jämför koffeinhalten i te med andra drycker.

Människor över hela världen har haft mat och dryck som innehåller koffein i över tusen år. Det är en av de mest studerade livsmedelsingredienserna. Ändå fortsätter missuppfattningarna om denna livsmedelsingrediens.

 

För att tydliggöra mer om koffein, tillhandahåller  IFIC Foundation vetenskaplig information om vanliga frågor om koffein, dess användning i livsmedel och drycker och dess effekt på hälsan.

Koffein påverkar dig mer än du tror. Vare sig du är gravid, har svårt att sova eller är allmänt orolig, kan det vara en bra ide att minska på koffeinintaget. 

Koffeinfritt te är ett utmärkt alternativ. På denna sida jämför vi några vanliga koffeinhaltiga drycker och delar med oss av annat som vi tror kan vara relevant kring koffein och koffeinfritt.

Hur mycket koffein finns i...

 • En kop grönt te på 250ml har ca 45mg koffein eller tein som det heter när det är i te.
 • En kop svart te på 250ml har ca 70mg koffein.
 • En kop kaffe på 250ml har ca 90mg koffein Snabbkaffe har lite lägre koffeinhalt.
 • En burk Redbull på 250ml har ca 80mg koffein.
 • Rött te är ett örtte och de flesta örtteer är koffeinfria.
 • En kopp yerba maté (Ilex paraguariensis) innehåller ca 40mg koffein.

Koffein eller tein?

Tein och koffein är olika namn för samma ämne. De oxiderade polyfenoler som finns i te gör dock att te upplevs mildare. Med andra ord så sprids koffein i blodet under 6 till 8 timmar på ett mer kontinuerligt sätt, jämfört med koffein i kaffe som går ut i blodet fortare.

FINNS DET EN SKILLNAD MELLAN DE TVÅ MOLEKYLERNA?

Svaret på denna fråga är delvis ja och delvis nej.

Jobat och Geradus Mulders upptäckt var densamma: thein och koffein är i själva verket samma molekyl.

Det är viktigt att inte blanda ihop thein och teanin, eftersom de är två helt olika molekyler.

 • Theanin är en aminosyra som minskar stress och slappnar av i kroppen.
 • Thein/tein är ett metylxantin och fungerar som ett stimulerande.

TEIN OCH KOFFEINETS HISTORIA

För att korrekt förstå skillnaderna mellan de två måste vi känna till deras historia. Viss forskning går 200 år tillbaka i tiden och än idag fortsätter forskningen kring koffein oh tein

KOFFEIN

Denna molekyl upptäcktes 1819 av den tyske kemisten Friedlieb Ferdinand Runge. Medan han studerade kaffe och elementen det innehåller, bestämde sig Runge för att kalla sin upptäckt: Kaffein. Denna molekyl finns i ett antal växter och livsmedel. Det fungerar huvudsakligen som en naturlig insektsdödare för att avvärja potentiella rovdjur.

TEIN/ THEIN/ THEINE

Med Runges fynd i åtanke genomförde kemister samma tester på te 1827. De ville ta reda på om det innehöll koffein. Alphonse Ourdy, Geradus Mulder och Jobat bidrog alla till forskningen.

Så varför säger vi att tein/thein och koffein är olika beståndsdelar som påverkar kroppen på olika sätt?
Svaret på denna fråga inkluderar tre faktorer:

 • mängden stimulantia, 
 • absorptionshastigheten 
 • vår kropps tolerans. 

MÄNGDEN AV THEIN ELLER KOFFEIN

Det är sant att kaffe är mycket starkare och mer stimulerande än te. Det är därför vi säger att kaffe retar oss och te stimulerar oss. Koncentrationen av molekyler i kaffe är två till fyra gånger högre än i te. Mängden koffein i din kopp beror dock på hur starkt du brygger och VAD du brygger.

Typen av te påverkar inte den initiala nivån av tein. Om gröna, svarta eller vita teblad skördas från samma Camelia Sinensis-träd, kommer nivåerna av tein som finns i dem att vara desamma. Det som gör att nivåerna varierar är den den process som används vid framställningen av teet, samt bryggningstiden av teet när du väl brygger teet.

Om vi jämför bryggningstider kommer det att vara mer thein i en kopp som har bryggt i fem minuter än en kopp som har bryggts i två. 

Svart te kommer dock att frigöra sin thein snabbare än vitt te. Det finns därför flera faktorer som bestämmer mängden thein i en kopp.

ABSORPTIONSHASTIGHETEN FÖR THEIN & KOFFEIN

Även om tein- och koffeinmolekylerna är exakt likadana är det viktigt att notera att de inte påverkar kroppen på samma sätt. Vår kropp måste också bryta de bindningar som länkar samman vissa molekyler innan de absorberas.

När det gäller koffein är molekylerna mycket friare i kaffebönorna och sedermera kaffekornen, vilket innebär att de inte är bundna till andra ämnen. När de absorberas av kroppen frigörs de mycket snabbare i vårt system. Det är därför vi känner oss stimulerade i två till tre timmar efter att ha druckit en kopp.

När det gäller thein är det motsatta sant. Theinmolekylen är ofta bunden till andra ämnen som bara finns i te. Som nämnts ovan måste kroppen bryta dessa bindningar innan den absorberar thein. Det är därför det tar längre tid för te att påverka oss.


Är koffein säkert?

Årtionden av forskning har visat att måttliga mängder koffein som konsumeras av en allmänt frisk befolkning är säkert och inte skadligt. Koffeins säkerhet stöds av dess långa konsumtionshistoria och omfattande studier om dess säkerhet.

Hur används och regleras koffein i livsmedel och drycker?

Koffein kan användas för att förmedla en bitter smak till vissa livsmedels- och dryckeprodukter, och vissa produkter kan också innehålla koffein för dess välkända pick-up-egenskaper. 

U.S. Food and Drug Administration (FDA) klassificerar koffein som allmänt erkänt som säkert (GRAS). GRAS-ingredienser måste uppfylla ett av följande krav: 

1) Ingrediensens säkerhet fastställdes före 1958, baserat på en historia av säker användning och konsumtion av ett betydande antal konsumenter eller, 

2) Vetenskapliga data och information om ingrediensens säkerhet och användning är allmänt känt och allmänt tillgängligt (genom vetenskapliga artiklar etc.), och det finns enighet bland vetenskapliga experter om att ingrediensen är säker för dess avsedda användning. 

Koffein måste anges i ingrediensförteckningen på livsmedels- och dryckesvarumärken, och vissa tillverkare väljer också att lista upp mängden koffein på produktetiketterna.

Hur mycket koffein anses vara 'måttligt' för friska vuxna?

Måttlig koffeinkonsumtion anses ligga i intervallet 300-400 milligram per dag (mg / dag), eller ungefär tre till fyra 8 ounce/ 2.4 deciliter koppar hembryggt kaffe per dag. 

Enligt FDA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Hälsa Kanada, är koffeinkonsumtion på upp till 400 mg dagligen inte förknippad med negativa hälsoeffekter i den allmänna friska befolkningen.

Hur passar koffein i en hälsosam kost?

Koffeinhaltiga livsmedel och drycker kan konsumeras av den allmänna friska befolkningen. Koffein finns i olika livsmedel och drycker som kan konsumeras som en del av en övergripande hälsosam kost, tillsammans med regelbunden fysisk aktivitet. Att veta hur mycket koffein du konsumerar varje dag från alla källor hjälper till att du konsumerar måttliga mängder.

Även om koffein inte är ett väsentligt näringsämne, har måttlig koffeinkonsumtion förknippats med minskad risk för vissa icke-smittsamma sjukdomar, såsom typ 2-diabetes, vissa cancerformer och Alzheimers sjukdom.

Kan vissa människor vara mer känsliga för koffein än andra?

Ja, människor skiljer sig åt i känslighet för koffein. Medan barn, gravida kvinnor och personer med en historia av hjärtinfarkt eller högt blodtryck är bland dem som kan vara mer känsliga för koffein än andra, finns det också skillnader i individuell känslighet bland befolkningen.

De som är oroliga för att uppleva oönskade effekter av överkonsumtion av koffein, som sömnlöshet, ångest och ryck kan begränsa sitt koffeinintag baserat på mängden och tidpunkten för konsumtionen. Till exempel kan vissa människor välja att undvika att konsumera koffein före sänggåendet för att begränsa sömnstörningar.

Vissa människor tycker att regelbunden konsumtion av mat och dryck med koffein kan minska känsligheten för koffeinets effekter över tid.

Förbättrar koffein mental prestation?

Forskning visar att koffein kan öka mental vakenhet på jobbet eller under studier och kan förbättra prestanda för vissa mentala uppgifter. 

Förutom vakenhet och mental prestanda kan koffein också förbättra minne och resonemang hos sömnberövade människor. Koffein kommer inte att ge dig ovanliga eller "övermänskliga" förmågor, utan kan istället hjälpa dig att nå din högsta mentala vakenhet ett kort tag i alla fall.

Förbättrar koffein atletisk prestanda?

Koffein har visat sig förbättra atletisk prestanda, inklusive att förbättra uthållighet och fördröja trötthet. Bara en kopp kaffe, eller en motsvarande mängd koffein, har visat sig ha en gynnsam effekt på vissa aspekter av atletisk prestanda, och studier av cyklister fann att olika former av koffeinhaltiga drycker var effektiva för att förbättra prestanda. 

I likhet med koffeinets effekt på mental vakenhet kan koffein hjälpa en idrottare att uppnå sin högsta prestanda, men inte en prestandanivå som överstiger deras nuvarande fysiska förmåga.

Torkar koffeinhaltiga drycker ut kroppen?

Nej, koffeinhaltiga drycker orsakar inte uttorkning och kan faktiskt bidra till hydrering. Även om koffein i sig har en mild diuretisk (vätskedrivande) effekt uppvägs detta av vätskan i drycken. 

Institute of Medicine (IOM) har dragit slutsatsen att koffeinhaltiga drycker, inklusive kaffe, te och läsk, kan bidra till det totala dagliga vattenintaget.

Kan gravida kvinnor konsumera koffein?

FDA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, samt trovärdiga hälsoorganisationer som March of Dimes och American College of Obstetricians & Gynecologists har sagt att en del koffein i allmänhet är säkert för gravida och ammande kvinnor. 

De föreslår att gravida eller ammande kvinnor begränsar konsumtionen till högst 200 mg / dag (eller två koppar hembryggt kaffe per dag).

Studier har visat att måttliga mängder koffein inte orsakar negativa effekter som missfall, för tidig förlossning, fosterskador eller låg födelsevikt.

Gravida och ammande kvinnor bör diskutera sin kost med sin läkare och/ eller vårdpersonal för att säkerställa rätt näring för dem och deras barn.

Kan du vara ”beroende” av koffein?

De som säger att de är ”beroende” av koffein brukar använda termen löst, som att säga att de är ”beroende” av choklad, löpning, arbete eller television. Bevis på sann missbruk, som det som är förknippat med beroendeframkallande missbruk, har inte hittats i studier av koffein.

Vissa människor kan uppleva milda, tillfälliga effekter av att plötsligt stoppa koffeinkonsumtionen, inklusive huvudvärk, rastlöshet och irritabilitet. Men experter är överens om att obehag kan undvikas genom att gradvis minska koffeinintaget över tiden.

TOLERANS MOT TE ELLER KAFFE

Eftersom varje kropp är unik kan våra reaktioner på någon av dessa drycker vara väldigt olika. Vissa människor är mer känsliga för kaffe och andra för te, även om det tar längre tid innan det släpps ut i kroppen. Det bästa sättet att veta vilken av dessa drycker som påverkar dig mest är helt enkelt att prova dem.

Slutligen är det omöjligt att tydligt särskilja de olika effekterna av dessa molekyler på människokroppen. Tänk bara på att tein och koffein är exakt samma molekyl, även om koffein är den vanligaste termen. Så nästa gång du hör ordet theine kommer du att veta att det är samma kemiska förening som koffein.

Ökar koffein risken för hjärtsjukdomar?

En stor befolkningsstudie visade att koffein inte ökar risken för kranskärlssjukdom. De som har en historia av hjärtinfarkt, hjärt-kärlsjukdom och/ eller högt blodtryck bör dock prata med sin sjukvårdspersonal om de har oro över koffeinintaget.


Ökar koffein blodtrycket?

Koffein orsakar inte kroniskt högt blodtryck eller någon ihållande ökning av blodtrycket. Vissa känsliga individer kan uppleva en tillfällig ökning av blodtrycket från koffeinintag; Studier har dock funnit att denna ökning är blygsam och mindre än den som man upplevde vid övningar på trappsteg.

Koffein och viktminskning/ bantning

Koffein är uppiggande och kan hjälpa till att minska aptiten. Således är koffein ett vanligt förekommande ämne i olika dieter och kosttillskott som är till för bantning och viktminskning. Om man är känslig mot koffein gör man klokt i att undvika det i alla dess former och finna alternativa metoder för viktminskning. Men om man inte är jättekänslig mot koffein, kan man använda vanligt svart te så som  Pu Ehr tegrönt te eller yerba mate som hjälp för viktminskning och bantning. 

Tänk på att du inte kommer bli smal av att dricka te. Du kommer bara tappa vikt om mängden kalorier du bränner överstiger mängden kalorier du stoppar i dig. Ett bra tipps är att tillexempel ersätta måltider sent på kvällen med en eller två koppar te.  För dig som funderar på sambandet mellan te och viktminskning eller bantning, finns mer information att läsa på denna sida om bantningste.

Hur får man bort koffeinet från te?

Metylenklorid: Med denna metod avlägsnas koffein genom att blötlägga teblad i metylenklorid direkt eller indirekt. Genom att tillsätta metylenklorid (som används för att ta bort koffeinet) i vattnet som tebladen blötläggs i och sedan återföra vattnet till teet för återupptag av smaker och oljor. Det är en sådär säker process genom vilken koffeinmolekylerna binder till molekyler av metylenklorid. Man tror att metylenklorid inte är den bästa möjliga och hälsosammaste metoden för att ta bort koffein, även om denna process är känd för att bibehålla mer av den ursprungliga smaken av teet än andra metoder. Det är förbjudet att importera teer som behandlats på detta sätt i vissa länder.

Etylacetat: Te som bearbetats med etylacetat kallas ofta för "naturligt koffeinfritt" eftersom etylacetat är en kemikalie som finns naturligt i te och i frukter. Lösningen används också som lösningsmedel där koffein extraheras på samma sätt som vid bearbetning av metylenklorid.
Harney & Sons använder denna metod för koffeinfria tepåsar som teprovningar och kundfeedback har visat att detta är en föredragen metod för tepåsarna. Löste blir å andra sidan koffeinfritt med hjälp av koldioxidmetoden som beskrivs nedan.

Koffeinering av koldioxid (CO2): Detta är metoden de flesta använder för att ta bort koffein i sina lösa teer men också i tepåsar. Det är också känt som en naturlig metod för att ta bort koffein som gör det möjligt att behålla teets smaker och hälsofördelar. 

Tebladen behandlas normalt med denna metod genom att i princip "tryckkoka" dem med denna naturligt förekommande gas. Vid högt tryck och hög temperatur når koldioxid det så kallade superkritiska tillståndet där CO2 blir ett lösningsmedel och med sina små, opolära molekyler attraherar den de små koffeinmolekylerna och tar bort dem från tebladen. Eftersom smakmolekyler är större förblir de intakta, varför denna process bäst behåller teets smak.

Koffeinborttagning av vatten: Koffeinextraktion med vatten är inte ett primärt sätt för koffeinfri te. Faktum är att det är mer populärt som en DIY metod för att göra te koffeinfri, även om en liten mängd teprodukter blivit koffeinfria med denna metod. Efter att koffeinet har tagits bort från teet genom att blötlägga teet i varmt vatten under en viss tid, passerar lösningen genom ett kolfilter för borttagning av koffein. Vattnet återförs sedan till teet för återupptag av smaker och oljor. Människor som har provat vattenbearbetning av koffeinfritt te beskriver smakerna som "urvattnade".


Vad rekommenderar temästaren?

Pappa har valt ut ett traditionellt svart orange pekoe från ceylon som är koffeinfritt, för dem av våra kunder som är känsliga eller vill ha ett koffeinfritt svart te. 

Orange Pekoe är en gradbenämning eller en kvalitetsbenämning. Du kan läsa mer om dem här.

Pappa säger också att alla rooibos teer är koffeinfria och dem har vi massor av. De finner du här.

De flesta örtteer är faktiskt koffeinfria, men inte Yerba Mate.  Våra örtteer finner du här och vill du veta mer om Yerba Mate, kan du läsa här.

Centret för vetenskap i allmänhetens intresse (Center for Science in the Public Interest ) grundades 1971 och är kanske den äldsta oberoende, vetenskapbaserade konsumentorganisationen med en imponerande lista av meriter och prestationer och en tydlig och ambitiös agenda för att förbättra livsmedelssystemet för att stödja hälsosam kost. De har gjort en betydligt mer omfattande lista över olika drycker och deras respektive koffeininnehåll. Dock med fokus på den amerikanska marknaden.

Koffein vs kalorier - Vad innehåller mest av vardera?

Det är svårt att äta rätt. Det är svårt att hålla god kosthållning. Det är svårt att strunta i extra stor pommes när man ändå tänker äta den där stora burgaren, dricka den där enorma caffe-latten eller hoppa över den där kakan till teet. Men frukta inte - det finns hjälp att få. 

De goda folket på Information is Beautiful har gjort en visualisering som låter oss alla enkelt jämföra hur mycket "bang for the buck" man får när man till exempel äter en BigMac jämfört med till exempel en Mocha Frappe Latte med halvskummad mjölk. 

Längst ner i vänstra hörnet finner ni teet.