Tesilar Teklämmor & Tefilter

Tesilar Teklämmor & Tefilter

Att sila sitt te

Det är fördelaktigt att sila teet för att få ut det mesta av smaken och bibehålla en jämn och njutbar dryck. Att använda en teklämma eller tesil till sitt te, förenklar när man fiskar upp tebladen ur teet för att justera beskan och styrkan på sin dryck. Vissa teer går dessutom att brygga flera gånger på samma blad, förutsatt att tevattnet har hällts av emellanåt så att tebladen inte legat och dragit i vatten. Till dem som inte är stora tedrickare finns även tillgång till att köpa fler inläggs silar till tekannor. Vi tänker om tesilen skulle förläggas eller komma bort vid en flytt eller om andan skulle falla på att lyfta ur den silen man har bryggt på, för att använda den senare under dagen när man vill dricka en annan tesort mellan bryggningen.

Rätt vattentemperatur.

För att få ut det mesta möjliga av smaken på ett kvalitetste, behöver teet bryggas på rätt vattentemeratur. Den optimala smak utsöndringen i ett te är faktorer utifrån tebladens struktur och formen den har torkats i vid transport, storleken på frukt och örter samt smaksättningen av oljor och andra smaksättningsämnen. Rekommendationen av vattentemperatur vid bryggning står på alla våra teettiketter som ni kan hitta på tepåsen när ni köper te hos Ehsans och pappas tehus. 

 

Tesilar, teklämmor och tefilter

Utifrån grovheten av tebladen och hur ni väljer att brygga teet rekommenderar vi anpassning av tesil, klämmor eller tefilter.  Till exempel så är gröna teer och oolongteer är oftare helbladiga och stora. De behöver sällan silar med någon finmaskig sil. Det räcker allt som oftast att man häller försiktigt så slipper man teblad i koppen. Svarta teer är ofta brutna eller strimlade teblad som inte blir lika stora när de vecklas ut. Till dessa behövs en lite mer finmaskig tesil. Röda teer och vissa örtteer paserar igenom de flesta tesilar. Till dessa är det alltid bäst att använda filter, eller jättefinmaskiga tesilar.

Tekannor med tesil

Vissa kannor har en tesil inbyggd i sig. Antingen i pipen eller så har de en tesil som medföljer. Även dessa kannor är med i denna kategorin. Vissa av dessa tekannor har ett lite mer avancerat tefilreringssystem som tillåter dig att brygga teet i önskad antal minuter innan du låter det rinna igenom ner till kannan. Dessa är till för de som tar sitt tedrickande på största allvar. Temästarkannor.

Tekoppar med tesil

Här finner du även våra tekoppar med tillhörande tesilar. Tekoppar som är perfekta så väl hemma som på kontoret. De har även ett litet lock som hjälper till att hålla teet varmt. Tesilarna i dessa tekoppar är bäst lämpade för stora och medelstora teblad.