Yerba Mate (Ilex Paraguariensis) - Allt du behöver veta

Posted by Ehsan Noroozi on 17th Feb 2020

Yerba Mate - Ört te från Sydamerika

Yerba mate är ett örtte och har sitt ursprung i Sydamerika och framförallt i Argentina, Uruguay, Brasilien, Paraguay, Bolivia och vissa delar av Chile. Med folkförflyttningen har den kommit att bli populär även i delar av mellanöstern och Europa. Generellt beskrivs Yerba Mate som uppiggande, stärkande och hälsofrämjande. 

Yerba Mate innehåller vitaminer (A, B1, B2, B3, C och E), mineraler (kalium, magnesium, kalcium, mangan, järn, selen, fosfor och zink), olika polyfenoler (kaffeoylderivat som klorogensyra) och vissa flavonoider (rutin, quercetin, kaempferol och luteolin).  (Mate Tea: From the Camp to the Bench av Samuel Santos Valenca, Manuella Lanzetti och Luís Cristóvão Porto.)

Det är bittert i smaken och dricks ur särskilda koppar gjorda på pumpor som gröpts ur, torkats och dekorerats. Att dricka Yerba Mate eller Mate som det kallas i folkmun, är socialt då man delar flera på samma kopp eller kalebass, som skickas runt i sällskapet. En Bombilla, ett slags metallsugrör med en sil i nedre änden används för att dricka brygden. 

Yerba Mate drickandet i Sydamerika gör människor med bacillskräck lätt obekväma då alla delar samma kopp och sugrör.

Yerba Mate (Ilex Paraguariensis) - Allt du behöver veta

Pappas sortiment av yerba mate består av:

Vad består Yerba Mate av?

Löv och kvistar från Yerba Mate växten torkas, typiskt över en eld. Trädet växer långsamt och blir ca 6 meter högt men kan bli hela 10 meter brett. Dess blad är taggiga och djupt gröna. Dess blommor är grönvita och dess frukt är röda bär. Man brygger genom att låta de finhackade bladen sjuda i varmt vatten direkt i koppen, för att göra ett örtte.

Som allt te, innehåller Yerba Mate koffein, som är ett stimulerande. I USA är Yerba Mate allmänt tillgängligt i hälsokostbutiker och på nätet. Här hemma i Sverige är det fortfarande inte tillgängligt i de flesta livsmedelsbutiker, på samma vis som kaffe eller te. 

Även om fokus här har främst legat på Yerba Mate som örtte, så bör det nämnas att Yerba Mate förekommer i både energidrycker och finns att tillgå i pillerform som kosttillskott. Men då Yerba Mate ritualen är en viktig del av drycken kan det hända att Yerba Mate fantaster ser ner på dig och rynkar näsan om de kommer på dig med att ersätta teet med kapslar eller burkdryck.

Yerba Mate - Vetenskap & myter

Förespråkare av Yerba Mate säger att det kan lindra trötthet, främja viktminskning, lindra depression, och behandla huvudvärk och olika andra åkommor. Detta skall dock tas med en nypa salt då Yerba Mate hör till den kategori av örtteer och andra brygder som funnits tillräckligt länge för att få en skara människor som romantiserar det. Detta gör brygden både mytomspunnen och än mer populär.

Yerba Mate är inte sannolikt att utgöra en risk för friska vuxna som ibland dricker det. 

I en rapport från 2010 skrev Reginald P. Sequeira, i Side Effects of Drugs Annual om ett fall där ett för tidigt född barn till en argentinsk mor som rapporterade att hon drack yerba maté under graviditeten hade utvecklat orolighet och irritabilitet, ett högt gråt, hypertoni i armar och ben och snabba senreflexer, i överensstämmelse med en neonatal abstinenssyndrom. 

Det fanns höga koncentrationer av koffein och teobromin i moderkakan, navelsträngsblod, nyföddsurin, mödrar och nyfödda hår, mekonium och bröstmjölk, vilket visar både akut och kronisk prenatal och postnatal exponering för metylxantiner, närvarande i stora mängder i hembryggd maté.

Symtomen försvann gradvis vid 84 timmars ålder, även om kvarvarande irritabilitet kvarstod vid 24 dagars ålder. 

Reginald P. Sequeira gick vidare och menade att växtextrakt som innehåller koffein och andra metylxantiner har blivit populära i Nordamerika och Europa som komponenter i "energikosttillskott". Författarna noterade att på grund av migration ser läkare ett ökande antal sydamerikanska gravida kvinnor som konsumerar yerba maté under graviditeten i Europa. 

Dessutom gör mycket varierande mängder metylxantiner i växter (på grund av olika beredningsmetoder) det svårt att rekommendera intagsgränser för populära örtbaserade drycker. Det har föreslagits att det finns ett samband mellan matédrickande under graviditeten och risk för för tidig födsel och födsel som är liten för graviditetsåldern.

Yerba mates (Ilex paraguariensis) torkade och malda blad görs till ett bryggt te, tillagat på ett eget och särskillt sätt av stora befolkningar i Sydamerika, efter att ha utvecklats från ett te som dricks av den etniska gruppen Guarani till en dryck som har en social och nästan rituell roll i vissa Sydamerikanska moderna samhällen. 

Det används både som en källa till koffein, i stället för eller parallellt med te och kaffe, men också som ett terapeutiskt medel för dess påstådda farmakologiska egenskaper. 

Även om forskningen om biomedicinska egenskaper hos denna ört med några undantag har fått en sen start och släpar starkt efter den imponerande mängden litteratur om till exempel grönt te och kaffe. Under de senaste 15 åren har det dock skett en mångfaldig ökning av litteraturen som studerar yerba mates (Ilex paraguariensis) egenskaper som visar effekter som: 

 • antioxidantegenskaper i kemiska modeller och ex vivo lipoproteinstudier 
 • vasodilaterande och lipidreducerande egenskaper
 • antimutagena effekter
 • kontroversiell association med orofaryngeal cancer
 • anti-glykerande effekter 
 • viktminskningsegenskaper. 

På senare tid har lovande resultat från humaninterventionsstudier dykt upp och litteraturen erbjuder flera utvecklingar på detta område. Syftet med den översikt som Nelson Bracesco, A.G. Sanchez, Valeria Contreras och slutligen T Menini skrivit är att ge en kortfattad sammanfattning av den forskning som publicerats under de senaste åren, med tonvikt på: 

 • translationella studier
 • inflammation 
 • lipidmetabolism

Yerba mate (Ilex paraguariensis) sänker LDL-kolesterolnivåerna hos människor med yerba mates dyslipoproteinemi och effekten är synergisk med den hos statiner. 

Plasmaantioxidantkapacitet såväl som uttryck av antioxidantenzymer moduleras positivt genom intervention med yerba mate i mänskliga kohorter. 

En genomgång av bevisen som implicerar yerba mate (Ilex paraguariensis) vid tung konsumtion med vissa neoplasier visar data som är ofullständiga men tyder på att kontaminering med alkyleringsmedel under torkningsprocessen av bladen bör undvikas. 

Å andra sidan bekräftar flera nya studier de antimutagena effekterna av yerba mate (Ilex paraguariensis) i olika modeller, från dubbla DNA-brott i cellodlingsmodeller till mössstudier. Nytt intressant arbete har dykt upp som visar signifikant effekt på viktminskning både hos möss och i råttmodeller. 

Några involverade mekanismer är hämning av pankreaslipas, aktivering av AMPK och frikoppling av elektrontransport. Interventionsstudier på djur har gett starka bevis på antiinflammatoriska effekter av yerba mate (Ilex paraguariensis), särskilt skyddande av cigarettinducerad lunginflammation som verkar på makrofagmigration och inaktiverar matrix-metalloproteinas. 

Forskning om effekterna av yerba mate på hälsa och sjukdom har bekräftat dess antioxidant, antiinflammatoriska, antimutagena och lipidsänkande aktiviteter. Även om vi fortfarande väntar på den dubbelblinda, randomiserade prospektiva kliniska prövningen, verkar bevisen ge stöd för fördelaktiga effekter av partnerdrickande på kroniska sjukdomar med inflammatoriska komponenter och störningar i lipidmetabolism.

Yerba Mate - Hälsoeffekter & biverkningar

Det är svårt att orientera sig i yerba mates effekter och bieffekter. Det finns en del vetenskap, men den är inte omfattande. Allt som oftast har det forskats på en specifik aspekt av yerba mate, eller på en specifik målgrupp. Nedan har jag listat tre exempel. 

Yerba mate är bra för cirkulationen. Eller snarare, yerba mate (Ilex paraguariensis) förbättrar mikrocirkulationen hos frivilliga med hög blodviskositet.  Detta säger en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie utförd av Shaohong Yu, Shouwei Yuea, Zhaochun Liu, Tiefeng Zhang, Nan Xiang, Hui Fue.

I en annan studie från 2012 sägs att yerba mate konsumtion är associerad med högre bentäthet hos postmenopausala kvinnor enligt Andrea S. Confortia, María E.Gallo och Fernando D.Saraví.

I boken  "Medicinska livsmedel som potentiella terapier för typ 2-diabetes och associerade sjukdomar - Den kemiska och farmakologiska grunden för deras verksamhet" från 2019, tar författaren Solomon Habtemariam upp den kemiska och farmakologiska grunden för yerba maté (Ilex paraguariensis) som potentiell terapi för typ 2-diabetes och metabolt syndrom.

Generellt bör dem av oss som är koffeinkänsliga undvika yerba mate. 

Gravida bör dricka yerba mate måttligt om de tvunget måste dricka det. 

Dem av oss med väldigt låg BMI bör också vara medvetna om att yerba mate dödar aptit och således kan det orsaka problem för dem som redan har svårt att äta.

På samma vis för dem av oss har problem med sömn, handskas varsamt med yerba mate då det är en stimulant och kan leda till pigghet och göra det svårare att sova.

Yerba Mate - Produktion

För att producera yerba maté av behöver växtmaterialet genomgå olika delprocesser innan den är färdig för konsumtion. Industriell framställning av yerba maté innefattar blanchering, torkning, krossning, lagring, finmalning och paketering. 

Blanchering, torkning och krossning bör ske inom loppet av 24 timmar efter skörd (Bandoni & Dellacassa, 2001). Det får inte ske senare då risk för fermentering finns. Syftet med de tre första delprocesserna är att avstanna den naturliga nedbrytningsprocessen som sker i växtvävnaden och samtidigt få bort allt vatten som växtmaterialet innehåller. 

Dessa moment brukar många gånger ske maskinellt och bladen transporteras t.ex. på rullband mellan blanchering- och torkningsmomentet.

Skörd av blad och kvistar utförs manuellt. Den påbörjas i april/maj, på hösten på södra halvklotet och avslutas under september månad då det är vår på södra halvklotet. 

Generellt sett undviks skörd under vissa perioder av växtsäsongen, t.ex. när blomknopparna ska slå ut, under blomningen och fruktsättningen. På yerba mate trädet slår blomknopparna ut två gånger under säsongen, vilket kan ske mellan mars-maj (dvs. på hösten) och september-december (dvs. vår/tidig sommar på södra halvklotet). 

De flesta blomknopparna slår ut mellan september och december. Mellan januari och mars utvecklas mognaden av bladen, men den sker lite ojämnt, så vissa blad utvecklas till sin fullständiga storlek medan andra är inte fullt utvecklade. Däremot under juni och juli månad har så gott som alla blad vuxit till sin fulla storlek och är därmed helt mogna. 

Val av blad vid produktion av yerba maté kan se lite olika ut beroende på i vilket land den produceras. I Argentina används bara unga späda blad, medan i Brasilien föredras blad som är mellan 6-12 månader.

Det är även vanligt att skillnader på delprocesserna av yerba maté-produktionen förekommer mellan olika producenter, vilket inte alltid är kopplat till landets traditioner, utan snarare till producentens egen smak.

Varje delprocess har en större eller mindre inverkan på kvaliteten på slutprodukten. Många av producenterna varierar till exempel torkningstiden och temperaturen vid torkningsmomentet. De olika torkningsprocesserna medför att olika kvalitéer utvecklas och näringsinnehållet påverkas. 

I Argentina förekommer det t.ex. tre olika sätt att torka växtmaterialet av yerba mate. 

 • Röktorkning (secado tipo barbacuá): växtmaterialet torkas på en hög av grenar under ca 6-24 timmar (höjden är 0,8-1,2 m). Själva torkningen bygger på ett ständigt flöde av förbränningsgaser och luft som bildas av de brinnande grenarna, och temperaturen blir ca 60-90˚C.
 • Torkning på rullband (secado tipo cinta): växtmaterialet förs sakta framåt på ett upphettat rullband som är ca 30 meter långt. Rullbandet är alltid varmt då det med hjälp av sina hål har direktkontakt med varmluft och förbränningsgaser som kommer från brinnande ved. Temperaturen på denna torkning är 80-130˚C och tar ca 2-6 timmar att genomföra.
 • Roterande torkning/ torkning i trumma (secado rotatorio/tubular): växtmaterialet placeras i en roterande trumma, och där sker torkningen under ca 10-20 minuter i en temperatur på 200˚C. Här förutsätts att vissa delar av växtmaterialet inte får direktkontakt med förbränningsgaserna utan bara med varmluften från elden.

Vissa producenter lagrar inte yerba matén, medan andra gör det, fast med olika lagringstider. Varje producent har sitt sätt att framställa sin yerba maté, och varje produkt kan variera både i smak och stil. Det gäller därför för konsumenter att hitta sin yerba matékvalitet.

Blanchering är den första delprocessen som görs direkt efter skörd för att torka växtmaterialet, och den bryter ner bladens kutikulalager. I denna delprocess inaktiveras även enzymer i växtmaterialet, som till exempel polyfenol oxidas. Detta enzym katalyserar en oxidering som leder till att växtmaterialet färgas brunt.

Växtmaterialet av yerba mate får efter denna första nedtorkningsprocess en ljusgrön färg.

Växtmaterial utsätts för värme under 20 till 30 sekunder i en ugn där växtmaterialet roterar ien uppvärmd trumma med hjälp av ett vingformat redskap. Ångan som bildas i ugnen utvecklar en hög värme med en temperatur på 400-460˚C.

Efter detta moment har vatteninnehållet minskat med ca 55-75% i både blad och kvistar. 

Efter blancheringen förs växtmaterialet vidare till en torkningsprocess som sker på ett upphettat rullband. En beskrivning av denna process nämns tidigare i texten. Syftet med torkningsprocessen är att ytterligare minska växtmaterialets totala vatteninnehåll, vilket ska reduceras till 5-6 %.

Med denna torkningsprocess säkerställs att hela det heterogena växtmaterialet, med bladtjocklek på 0,025 till 0,04 centimeter samt stjälkar och småkvistar med tjocklek/längd på 0,3-1 centimeter i diameter och 10-30 centimeter i längd, har en homogen låg vattenhalt.

Efter denna delprocess och föregående delprocess blir 100 kilogram av ickeprocesserat växtmaterial 30–36 kilogram torkat växtmaterial.

Växtmaterialet förs vidare till en kvarn för krossning. Detta gör man för att minska dess volym, vilket underlättar både förpacknings- och transportarbetet.

Efter torknings- och krossningsprocesserna lagras växtmaterialet under en period på 9 till 12 månader, men det kan även förekomma kortare lagringsperiod på ca 30 dagar. Under denna process utvecklas aromerna och färgen i produkten. Kort lagrad yerba matéprodukt är inte populär bland återförsäljare, vilket förklarar varför denna lagringsform förekommer i mindre utsträckning. Än i dag finns det ingen forskningsstudie som förklarar i detalj smakutvecklingen hos yerba maté, men däremot har en teori framförts om att det rör sig om oxidation.

Efter lagringsprocessen av växtmaterialet skakas och finmals det ett par gånger innan det slutligen kan konsumeras. Paketering av slutprodukten sker direkt efter att växtmaterialet har uppnått den önskade malningsstorleken på bladmaterialet, samt andelen kvistar i procent i slutprodukten.

Yerba Mate - Viktminskning

I rapporten "Kontroll av lipogenes och termogenes och användning av ergogena hjälpmedel för viktkontrollav A. Palou, M.L. Bonet, i Novel Food Ingredients for Weight Control från 2007 skriver de att 

Yerba mate (Ilex paraguariensis) är ett vintergrönt träd, inhemskt i Sydamerika och innehåller relativt stora mängder koffein. I ett kombinationspreparat med guarana (Paullinia cupana, också rikt på koffein) och damiana (Turnera diffusa) testades det i en dubbelblind, placebokontrollerad studie på överviktiga patienter, som instruerades att inte ändra sina matvanor under behandlingen. 

Kombinationen visade sig fördröja magtömningen, minska tiden till upplevd magfylldhet och ge betydande viktminskning.193 Ytterligare kliniska studier behövs för att testa effektiviteten och säkerheten hos yerba mate för viktminskning.

Yerba Mate - så här dricker man