Te i Darjeeling

Posted by Ehsan Noroozi on 12th Sep 2022

Vårt fokus i år ligger på Darjeeling-området och dess invånare. 

I samarbete med den lokala hjälporganisationen "Darjeeling ladenla Road Prerna" (DlR Prerna) vill vi vara med och bidra på ett viktigt och meningsfullt sätt till Darjeeling-området. 

70 % av Darjeelings befolkning bor på landsbygden under svåra förhållanden. Dessa regioner är vanligtvis avlägsna, har en otillräcklig kommunikationsinfrastruktur och tillgången till lokala marknader där man kan sälja sina varor och köpa andra livsförnödenheter är också extremt svår. 

Som ett resultat kan många bönder bara få låga priser för sina produkter. Å andra sidan måste de ofta ta krediter hos lokala mellanhänder under lågavkastningssäsongerna, vilket leder dem in i en skuldfälla. 

Även på teplantagen finns det än idag några få daglönare som lever praktiskt taget från hand till mun. Sammantaget är utbildningsanläggningarna i regionen ännu inte lika utvecklade som i städerna, inte heller den allmänna infrastrukturen. 

DlR Prerna grundades 1993 och är en sekulär, ideell, icke-statlig organisation med syfte att utveckla en lämplig strategi för mänsklig utveckling i Darjeeling-regionen och hjälpa till att genomföra den. 

Dess uppdrag är att bygga hållbara humanitära samhällen i Darjeeling-bergen och omgivande områden. 

Detta kommer att främja lokalbefolkningens aktiva deltagande, jämställdhet och ett liv i harmoni med miljön. 

Det övergripande målet är att möjliggöra en miljömedveten och rättvis handel, samtidigt som Darjeelings socioekonomiska, unika särställning respekteras. 

Det finns många små och stora projekt för att uppnå detta; viktiga punkter är till exempel utbildning och träning av människor i kombination med att hjälpa dem att hjälpa sig själva.

Dessutom ska områdets ekologiska egenskaper med hänsyn till exempelvis naturvård och agrobiodiversitet återigen stärkas. 

DlR Prerna är också en del av Zero Waste himalaya Group och främjar implementeringen av innovativa metoder inom avfallshantering. Ytterligare information om DlR Prerna och dess mål och projekt finns på följande webbplats: http://www.darjeelingperna.org

För att möjliggöra allt detta, ägnar nu vår huvudleverantör sitt "Direct & Fair"-projekt till dem. 

0.50$USD av försäljningsintäkterna för varje kilo Darjeeling-te går direkt till DlR Prerna

Så varje gång du handlar Darjeeling te hos oss, är du med och stödjer dem som behöver det mest i världens kanske mest kända te-region - Darjeeling.

Ett välsmakande, humanitärt projekt som förtjänar att göras tillgängligt för så många människor som möjligt. Var med och rädda världen, en kopp te i taget.